cursus wijsheid van het trauma

De Wijsheid van het Trauma

De cursus Wijsheid van het trauma bestaat uit een introductie, 8 lessen en 11 interviews met vooraanstaande mensen op het gebied van trauma. De 8 lessen zijn:

  1. introductie
  2. les 1 – trauma begrijpen
  3. les 2 – aard en wetenschap van trauma
  4. les 3 – nee zeggen, gehechtheid versus authenticiteit
  5. les 4 – relaties
  6. les 5 – schuldgevoel, schaamte, wed, verdriet
  7. les 6 – ziekte als adaptatie
  8. les 7 – Psychedelica en trauma
  9. les 8 – spirituele bypass

Elke les (behalve de introductie) bestaat uit een video, een korte tekst als introductie en een geluidsopname in het Engels. Dit kun je hieronder allemaal bekijken:

[useyourdrive mode=”files” dir=”1HyadeAAI4Ww88znkvhs2k5q5beYElJtC” account=”101512259592616919730″ viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” previewrole=”administrator|um_member|271|272|1|186|226|290″ search=”0″ showext=”0″ filesize=”0″ filedate=”0″ downloadrole=”none”]

Scroll naar boven